Bảng tổng hợp giá nhôm LME tháng 7 năm 2017

Bảng tổng hợp giá kim loại nhôm LME tháng 07 năm 2017.

Sàn giao dịch Kim loại Luân Đôn hay Sở giao dịch Kim loại Luân Đôn (tên tiếng Anh: London Metal Exchange, viết tắt: LME) là một sàn giao dịch lớn nhất thế giới về các kim loại cơ bản và một số kim loại khác. LME là cơ sở cung cấp giá tham chiếu toàn thế giới về các loại kim loại, điều này giúp cho các nhà sản xuất và các nhà tiêu dùng ra các quyết định kinh doanh hợp lý.

Công ty Cổ phần Công nghiệp Kim Sen xin gửi tới Quý khách hàng bảng tổng hợp giá LME tháng 07/2017 như sau:

Ngày Tỷ giá ngoại tệ Giá
 (USD)
Giá
(VNĐ)
Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Giá sàn Giá sàn Giá trần Giá sàn Giá trần
03/07/2017 22.695 22.695 22.765 1.917,0 1.917,5 43.640.505 43.651.888
04/07/2017 22.695 22.695 22.765 1.903,0 1.903,5 43.321.795 43.333.178
05/07/2017 22.700 22.700 22.770 1.912,5 1.913,0 43.547.625 43.559.010
06/07/2017 22.710 22.710 22.780 1.925,0 1.925,5 43.851.500 43.862.890
07/07/2017 22.710 22.710 22.780 1.919,0 1.920,0 43.714.820 43.737.600
10/07/2017 22.705 22.705 22.785 1.913,5 1.914,0 43.599.098 43.610.490
11/07/2017 22.705 22.705 22.775 1.878,0 1.879,0 42.771.450 42.794.225
12/07/2017 22.695 22.695 22.765 1.875,0 1.877,0 42.684.375 42.729.905
13/07/2017 22.695 22.695 22.765 1.910,5 1.911,0 43.492.533 43.503.915
14/07/2017 22.700 22.700 22.770 1.902,0 1.904,0 43.308.540 43.354.080
17/07/2017 22.690 22.690 22.760 1.900,5 1.901,0 43.255.380 43.266.760
18/07/2017 22.690 22.690 22.760 1.886,0 1.887,0 42.925.360 42.948.120
19/07/2017 22.695 22.695 22.765 1.906,0 1.907,0 43.390.090 43.412.855
20/07/2017 22.695 22.695 22.765 1.897,5 1.898,0 43.196.588 43.207.970
21/07/2017 22.700 22.700 22.770 1.900,5 1.901,0 43.274.385 43.285.770
24/07/2017 22.690 22.690 22.760 1.889,5 1.890,0 43.005.020 43.016.400
25/07/2017 22.695 22.695 22.765 1.896,0 1.896,5 43.162.440 43.173.823
26/07/2017 22.695 22.695 22.765 1.911,5 1.912,0 43.515.298 43.526.680
27/07/2017 22.695 22.695 22.765 1.922,5 1.923,0 43.765.713 43.777.095
28/07/2017 22.695 22.695 22.765 1.891,0 1.892,0 43.048.615 43.071.380
31/07/2017 22.690 22.690 22.760 1.903,0 1.904,0 43.312.280 43.335.040

 

Giá LME TB Tháng 1.903,6 USD/ Ton
Tỷ giá TB 22.768 VNĐ/ 1 USD
Giá LME TB (VNĐ) 43.341 VNĐ/ kg