Bảng tổng hợp giá nhôm LME tháng 5 năm 2017

Công ty Cổ phần Công nghiệp Kim Sen xin gửi tới Quý khách hàng bảng tổng hợp giá LME tháng 05 năm 2017.

Sàn giao dịch Kim loại Luân Đôn hay Sở giao dịch Kim loại Luân Đôn (tên tiếng Anh: London Metal Exchange, viết tắt: LME) là một sàn giao dịch lớn nhất thế giới về các kim loại cơ bản và một số kim loại khác. LME là cơ sở cung cấp giá tham chiếu toàn thế giới về các loại kim loại, điều này giúp cho các nhà sản xuất và các nhà tiêu dùng ra các quyết định kinh doanh hợp lý.

Công ty Cổ phần Công nghiệp Kim Sen xin gửi tới Quý khách hàng bảng tổng hợp giá LME tháng 05/2017 như sau:

Ngày Tỷ giá ngoại tệ Giá
 (USD)
Giá
(VNĐ)
Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Giá sàn Giá sàn Giá trần Giá sàn Giá trần
02/05/2017 22.695 22.695 22.765 1.907,0 1.909,0 43.412.855 43.458.385
03/05/2017 22.710 22.710 22.780 1.915,0 1.916,0 43.623.700 43.646.480
04/05/2017 22.710 22.710 22.780 1.909,0 1.909,5 43.487.020 43.498.410
05/05/2017 22.700 22.700 22.770 1.906,0 1.907,0 43.399.620 43.422.390
08/05/2017 22.705 22.705 22.775 1.878,5 1.879,0 42.782.838 42.794.225
09/05/2017 22.700 22.700 22.770 1.873,5 1.874,0 42.659.595 42.670.980
10/05/2017 22.700 22.700 22.770 1.869,5 1.870,0 42.568.515 42.579.900
11/05/2017 22.685 22.685 22.755 1.885,0 1.887,0 42.893.175 42.938.685
12/05/2017 22.665 22.665 22.735 1.879,0 1.880,0 42.719.065 42.741.800
15/05/2017 22.645 22.645 22.715 1.899,0 1.899,5 43.135.785 43.147.143
16/05/2017 22.645 22.645 22.715 1.914,0 1.915,0 43.476.510 43.499.225
17/05/2017 22.645 22.645 22.715 1.927,0 1.928,0 43.771.805 43.794.520
18/05/2017 22.655 22.655 22.725 1.904,0 1.905,0 43.268.400 43.291.125
19/05/2017 22.675 22.675 22.645 1.937,5 1.938,0 43.874.688 43.886.010
22/05/2017 22.660 22.660 22.730 1.941,0 1.943,0 44.118.930 44.164.390
23/05/2017 22.650 22.650 22.720 1.925,5 1.926,0 43.747.360 43.758.720
24/05/2017 22.650 22.650 22.720 1.943,0 1.944,0 44.144.960 44.167.680
25/05/2017 22.650 22.650 22.720 1.953,0 1.954,0 44.372.160 44.394.880
26/05/2017 22.665 22.665 22.735 1.949,0 1.950,0 44.310.515 44.333.250
30/05/2017 22.690 22.690 22.760 1.943,0 1.943,5 44.222.680 44.234.060
31/05/2017 22.670 22.670 22.740 1.919,0 1.919,5 43.638.060 43.649.430

 

Giá LME TB Tháng

1,930.9

USD/ Ton

Tỷ giá TB

22,747

VNĐ/ 1 USD

Giá LME TB (VNĐ)

43,923

VNĐ/ kg