Nguồn nhân lực

Với tâm niệm con người là tài sản quý giá nhất quyết định tới sự thành công của doanh nghiệp, chúng tôi luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, công bằng và nhân văn cho cán bộ công nhân viên làm việc tại KIMSEN. Chúng tôi tự hào có đội ngũ nhân sự được đào tạo tốt, có tinh thần kỷ luật, đoàn kết, tâm huyết với nghề và luôn cống hiến hết mình vì sự phát triển chung của Công ty. Năm 2016 - 2017 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ về nguồn nhân lực của KIMSEN cả về số lượng và chất lượng. Với quan niệm thành công của Công ty gắn liền với sự phát triển của từng cá nhân, KIMSEN rất chú trọng công tác đào tạo cho cán bộ công nhân viên. Ngoài những buổi đào tạo định hướng, đào tạo chuyên môn dành cho toàn bộ nhân sự, KIMSEN còn tổ chức những buổi đào tạo định kỳ về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015, về an toàn lao động, hướng dẫn ứng phó với các tình huống khẩn cấp... nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức của công nhân viên.

Để hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vận hành tối ưu và hiệu quả, KIMSEN đã cử các thành viên cốt cán của công ty đi đào tạo tại Tổ chức Bureau Veritas để nâng cao trình độ và được cấp chứng chỉ đánh giá viên. KIMSEN cam kết luôn duy trì tính hiệu lực của hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 bằng việc luôn xem xét, kiểm tra và cải tiến thường xuyên toàn bộ các quá trình làm việc.

Giấy chứng nhận đào tạo kỹ thuật về ngành Công nghiệp Hỗ trợ tại Hàn Quốc

 

Giấy chứng nhận đào tạo Đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Bureau Veritas