Hệ thống QLCL & Môi trường

Với mục đích nâng cao năng lực cung cấp sản phẩm, dịch vụ, đồng thời thể hiện ý thức trách nhiệm đối với xã hội của doanh nghiệp, ngay từ khi đi vào hoạt động, Kim Sen đã triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 về quản lý chất lượng và ISO 14001: 2015 về quản lý môi trường. Vào thàng 02/2016, Công ty đã vinh dự được tổ chức uy tín Bureau Veritas Certification cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015. 

 

1. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Công ty Cổ phần Công nghiệp Kim Sen là một trong những đơn vị đi đầu trong việc đầu tư hệ thống dây chuyền công nghệ và cơ sở hạ tầng hiện đại nhằm đưa ra thị trường những sản phẩm tốt nhất đáp ứng nhu cầu đa dạng và khắt khe của thị trường. Với phương châm “Sự tín nhiệm của khách hàng là thước đo thành công của doanh nghiệp” cùng với việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 Kim Sen đang nỗ lực không ngừng để xây dựng thương hiệu nhôm thanh định hình có chất lượng cao và uy tín trên thị trường trong nước và Quốc tế.